• page_banner

ଆମ ବିଷୟରେ

ଲିଆଓଚେଙ୍ଗ୍ ଡେଲି ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୋ।, ଲି।

ଲିଆଓଚେଙ୍ଗ୍ ଡେଲି ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ କୋ। କଳିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର | ଉନ୍ନତ ଭ ograph ଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ସହିତ |

କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ |

2

ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ, ବ୍ରିଟିଶ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍, ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍, ଗୋଲାକାର ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏଚ୍-ବିମ୍, 1-ବିମ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ | ସାମଗ୍ରୀ: s235jr, s235jos275jr, s275j0s275joh, s355jr, s355j0.s355j0h | s355j0w। s355nl, s355ml, s450j0 ସିରିଜ୍ | ଉତ୍ପାଦ ମାନକ: bsen10025 / 2-2004, bsen10210 / 2-2006, bsen10219-2-2006, bsen10204-3.1-3 2 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା |

ପ୍ରଥମେ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ, ନୀତି, ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ | ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରଥମେ | ହାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ |

କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି | ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଅଛି | ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ |

କମ୍ପାନୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଦଳ |

ଆମର କମ୍ପାନୀ 2010 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନକ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି | ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଦଳ କେବଳ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଆଗରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି - ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ବୁ can ିପାରିବା | ଇସ୍ପାତର ପ୍ରକାର, ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ୟବହାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମର ସଠିକ୍ ବୁ understanding ାମଣା ଅଛି | ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ | ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ, ତ oil ଳ ଶିଳ୍ପ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ | କାରଣ ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ସେବା ସ୍ଥାନରେ |  

4

ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନକ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ବହୁତ ପେସାଦାର | ଆମର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଶାଳା, ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ସହଯୋଗୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଦଳ ଅଛି, ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସେବା ଗଠନ | ୟୁରୋପୀୟ ମାନକ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନକ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଜାରି ରଖିଛୁ |  

ଦଳ ଧାରଣା |

1

ବଜାରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସେବା ସହିତ, ଅଖଣ୍ଡତା, ମାନକ, କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷ ନୀତି, କମ୍ପାନୀ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଦକ୍ଷ, ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |  

ଯଦି ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମେସେଜ୍ ଛାଡିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ | ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବା |  

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେସ୍ |

1. 2015 କୁଏତ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ

2.2017 ସିଙ୍ଗାପୁର ଟନେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ |

3. 2010 ରେ ହଂକଂ ସରକାରଙ୍କ ପରଦା କାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ |

4.2020 ଲଣ୍ଡନ GRG ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ |

5. ଲିଆଓଚେଙ୍ଗ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍କୋୟାରର ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ |

6. ଲିଆଓଚେଙ୍ଗ୍ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ |

2020 ରେ 7.5g ସିଗନାଲ୍ ଟାୱାର୍ |

8. 2020 ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣ |

5